Дарители

“Бъди промяната, която искаш да видиш в света”

За да гарантираме развитие, се нуждаем от Вашата подкрепа. Можете да ни подкрепите на следната дарителска сметка с титуляр Атешхан Теофиков Юсеинов – BG02 CECB 9790 10J0 3199 00. Благодарим Ви за подкрепата!

Ще качим повече информация за нашите дарите съвсем скоро!